Marine Products

Wichita Clutch UK

AquaMaKKs Water Cooled Clutches & Brakes

Wichita Clutch UK

Drum Clutch and Brake

Wichita Clutch UK

Dry HC Clutch


Wichita Clutch UK

Kopper Kool Clutches & Brakes

Wichita Clutch UK

Marine Low Inertia Clutch

Wichita Clutch UK

Marine Standard Ventilated Clutch


Wichita Clutch UK

Model HC Clutch

Wichita Clutch UK

Spring Set Brake